rssheader

16/06/2021

Bảo đảm chất lượng trường THPT chuyên

Hải Bình - 27/05/2021, 14:07 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Tại Quyết định số 89/TTg ngày 17/1/1995 của Thủ tướng Chính phủ, Trường THPT chuyên Quốc học Huế là 1 trong 3 trường chất lượng cao của cả nước (Trường Chu Văn An - Hà Nội, Trường Quốc học - Huế, Trường Lê Hồng Phong - thành phố Hồ Chí Minh).

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có cơ chế, chính sách để đầu tư, phát triển theo hướng chất lượng cao, tiêu biểu trong cả nước. Kính đề nghị Bộ quan tâm, có cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, trang cấp hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng phát triển năng khiếu trong trường chuyên, ngoài năng khiếu về văn hóa, như năng khiếu âm nhạc, hội họa, thể thao nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục phát triển toàn diện học sinh.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Ngày 17/1/1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 89/TTg về việc xây dựng 3 trường phổ thông trung học chất lượng cao: Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), Trường THPT Chuyên Quốc học (Thừa Thiên Huế) và Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh) và thực hiện đầu tư giai đoạn đến năm 1999.

Với Trường THPT Chu Văn An, cơ chế chính sách đầu tư, phát triển theo hướng chất lượng cao được quy định tại Luật Thủ đô năm 2012. Đối với Trường THPT chuyên Quốc học và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, các cơ chế, chính sách đã được quy định tại Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 - 2020.

Bộ GD&ĐT đã có Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 25/2/2012 ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của trường THPT. Theo đó, Điều 5 và Điều 7 Thông tư quy định rõ về chính sách đầu tư các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và tài sản của trường chuyên. Các nhà trường phổ thông nói chung và 3 trường này nói riêng đã thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh, ngoài việc phát triển năng khiếu về văn hoá, nhà trường tăng cường phát triển các năng khiếu hội họa, âm nhạc, thể thao…

Khoản 2 Điều 19 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 quy định một số hình thức chủ yếu tổ chức hoạt động giáo dục có nêu hoạt động thực hành các dự án học tập, câu lạc bộ…

Bộ GD&ĐT đang tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án 959 trong phạm vi cả nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Đề án, căn cứ trên các kết quả thu được từ việc phân tích tình hình thực tiễn thực hiện Đề án, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của địa phương và nếu cần, điều chỉnh cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ đầu tư, trang cấp hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng phát triển các năng khiếu trong trường chuyên, ngoài nhiệm vụ phát triển năng khiếu về văn hóa, tăng cường nhiệm vụ giáo dục phát triển toàn diện học sinh thông qua phát triển năng khiếu âm nhạc, hội họa, thể thao…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm