rssheader

21/10/2020

Trường học triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Lập Phương - 09/11/2017, 15:39 GMT+07 | Giáo dục
Trường học triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Về nội dung, tổ chức tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động và các hoạt động liên quan khác trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS theo kế hoạch của đơn vị và của địa phương.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên về chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, các biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV và lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi.

Thực hiện nghiêm túc nội dung tích hợp giáo dục phòng, chống ma túy và tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS vào các môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, buôn bán người cho học sinh, học viên.

Về hình thức: Tổ chức các hoạt động thông qua giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho toàn thể CBQL, giáo viên, học sinh, học viên tham gia.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tại địa phương tổ chức các hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường.

Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở nơi dễ quan sát trong khuôn viên trường học…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm