Điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp THPT
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại cụm thi trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: gdtd.vn
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại cụm thi trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: gdtd.vn

Các trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp được quy định tại điều Điều 28, Quy chế thi tốt nghiệp THPT, cụ thể là:

Thí sinh bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi, xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên. Đối với những thí sinh này cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi.

Thí sinh bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại; điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt từ 5,0 trở lên; xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Những thí sinh này cần chuẩn bị hồ sơ gồm:
Biên bản xác nhận của Hội đồng coi thi; Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt).

Về thủ tục:
Ngay khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi, Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Hội đồng chấm thi; Hội đồng chấm thi xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định tại khoản 1 Điều này. 

Hiếu Nguyễn

Ảnh minh họa ITN.

Xuất khẩu giáo dục

GD&TĐ - Những năm gần đây, Việt Nam có chuyển động tích cực về thu hút sinh viên quốc tế.