Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Cụ thể như sau:

Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản:

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 1

Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học:

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 2
Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 3

Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực:

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 4
Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 5

Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ Thông tin:

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 6
Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 7

Hội đồng Giáo sư ngành Dược học:

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 8

Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 9

Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông Vận tải

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 10
Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 11

Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học  

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 12

Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm 

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 13
Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 14
Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 15
Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 16

 Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ  

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 17
Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 18

Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế 

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 19
 
Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 20

Hội đồng Giáo sư ngành Luật học     

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 21

Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành Luyện kim                               

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 22

Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học                              

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 23

Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp                           

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 24Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 25

Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học                                

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 26Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 27Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 28

Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học                                

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 29

Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học                                

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 30

Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi     

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 31

Hội đồng Giáo sư ngành Toán học                                

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 32Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 33

Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học                                

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 34

Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao        

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 35Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 36

Hội đồng Giáo sư ngành Văn học                                

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 37

Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý                                

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 38Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 39Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 40Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 41

Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng-Kiến trúc                                

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 42Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 43

Hội đồng Giáo sư ngành Y học                                

Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 44Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 45Công bố ứng viên GS, PGS qua “vòng” xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành ảnh 46                          

Theo Hội đồng GSNN