Công bố danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024

GD&TĐ - Hội đồng Giáo sư nhà nước phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024 của 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Ảnh minh họa/ITN.
Ảnh minh họa/ITN.

Cụ thể danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm theo từng Hội đồng như sau:

1. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thuỷ sản năm 2024: Xem tại đây.

2. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2024: Xem tại đây.

3. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - Động lực năm 2024: Xem tại đây.

4. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2024: Xem tại đây.

5. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Dược học năm 2024: Xem tại đây.

6. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2024: Xem tại đây.

7. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải năm 2024: Xem tại đây.

8. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Giáo dục năm 2024: Xem tại đây.

9. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm năm 2024: Xem tại đây.

10. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2024: Xem tại đây.

11. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 2024: Xem tại đây.

12. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Trái đất - Mỏ năm 2024: Xem tại đây.

13. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2024: Xem tại đây.

14. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2024: Xem tại đây.

15. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim năm 2024: Xem tại đây.

16. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học năm 2024: Xem tại đây.

17. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2024: Xem tại đây.

18. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Sinh học năm 2024: Xem tại đây.

19. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học / Nhân học năm 2024:Xem tại đây.

20. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2024: Xem tại đây.

21. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi năm 2024: Xem tại đây.

22. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Toán học năm 2024: Xem tại đây.

23. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2024: Xem tại đây.

24. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao năm 2024: Xem tại đây.

25. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2024: Xem tại đây.

26. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Vật lý năm 2024: Xem tại đây.

27. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2024: Xem tại đây.

28. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Y học năm 2024: Xem tại đây.

Theo quy định, một bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín (là những tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN thuộc danh mục trong Web of Science (ISI), danh mục Scopus hoặc danh mục quốc tế khác do Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định) được tính tối đa đến 2 điểm.

Bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có hệ số ảnh hưởng hoặc (và) chỉ số trích dẫn vượt trội được cộng thêm tối đa 50% số điểm quy đổi tối đa nêu trên.

Một bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN, không thuộc danh mục trong Web of Science và Scopus có xuất bản trực tuyến được tính tối đa đến 1 điểm; không có xuất bản trực tuyến được tính tối đa đến 0,75 điểm.

Mỗi kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ được cấp bằng độc quyền sáng chế được tính tối đa đến 3 điểm.

Mỗi giải pháp hữu ích được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn quản lý nhà nước, trong đổi mới quản lý và phát triển kinh tế - xã hội được tính tối đa đến 2 điểm.

Mỗi tác phẩm nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, múa, kiến trúc và chương trình biểu diễn), thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia được tính tối đa đến 1 điểm, nếu đạt giải thưởng quốc tế được tính tối đa 1,5 điểm.

1 sách chuyên khảo được tính tối đa 3 điểm. 1 giáo trình được tính tối đa 2 điểm. 1 sách tham khảo được tính tối đa 1,5 điểm. 1 sách hướng dẫn được tính tối đa 1 điểm. Từ điển chuyên ngành được tính điểm như sách hướng dẫn.

Sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản thì được cộng thêm 25% số điểm quy đổi của sách, chương sách đó.

1 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản được tính tối đa 1 điểm.

Báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học quốc gia có phản biện, được đăng toàn văn trong kỷ yếu của hội thảo được tính tối đa 0,5 điểm.

Báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học quốc tế viết bằng tiếng Anh có phản biện, được đăng toàn văn trong kỷ yếu của hội thảo được tính tối đa 1 điểm.

Chỉ tính điểm quy đổi cho các báo cáo khoa học đăng trong tuyển tập công trình khoa học (kỷ yếu) của hội thảo khoa học quy định tại khoản này đã được xuất bản có mã số chuẩn quốc tế ISBN.

Báo cáo khoa học có trong danh mục của Web of Science và Scopus được tính điểm như bài báo khoa học nhưng không được coi là bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ