Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald TrumpChùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald TrumpChùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald TrumpChùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald TrumpChùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald TrumpChùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald TrumpChùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald TrumpChùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald TrumpChùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald TrumpChùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald TrumpChùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald TrumpChùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump

Chùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump

GD&TĐ - Công tố viên cho rằng ông Trump làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán 130.000 USD cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels năm 2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ