Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh
Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh
Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh
Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh
Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh
Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh
Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh
Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh
Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh
Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh
Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh

Chùm ảnh cuộc tập trận Belarus đăng cai tổ chức phô diễn sức mạnh

GD&TĐ - Cuộc tập trận quân sự Combat Brotherhood 2023 do Belarus đăng cai tổ chức và diễn ra từ 1 – 6/9 đã thể hiện sức mạnh Liên minh An ninh Á – Âu.