Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Hà Nội trong giờ học.

Văn hóa - Thước đo hiệu quả giáo dục của mỗi trường

GD&TĐ - Nói đến văn hóa là nói đến giá trị và hệ giá trị của nó. Giáo dục trong nhà trường đạt đến các chuẩn văn hóa là: Giáo dục có chất lượng, văn hóa và giá trị là thước đo hiệu quả giáo dục của mỗi nhà trường.
Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh

Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh

GD&TĐ - Các chuyên gia, nhà giáo cho rằng, giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh là vô cùng quan trọng. Dù đã nhận thức được như vậy, nhưng làm thế nào để việc này hiệu quả mới là vấn đề cần được quan tâm.
Áp dụng kế sách chấn hưng giáo dục của Vũ Kiệt, thời Lê Thánh Tông đất nước thịnh trị mọi mặt. Ảnh minh họa

Nhìn từ bài thi của Trạng nguyên Vũ Kiệt

GD&TĐ - Năm 1472 thời vua Lê Thánh Tông có bài thi được xem là kiệt tác - không chỉ giúp Vũ Kiệt đỗ Trạng nguyên, mà còn giúp nhà vua vận dụng trị quốc và chấn hưng giáo dục.
Ảnh minh họa.

Sứ mệnh to lớn

GD&TĐ - Giáo dục là phương tiện để giúp chúng ta trở thành người có văn hóa, bảo đảm cho sự trường tồn của một dân tộc, một quốc gia.