Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chế độ trợ cấp lần đầu

GD&TĐ - 13/12/2019, 07:12 GMT+7 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

* Trả lời: Theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu bạn đang quan tâm đến trợ cấp lần đầu đối với cán bộ, công chức, viên chức đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trước ngày 1/12/2019, trợ cấp này được áp dụng theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Cụ thể: Đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Như vậy, nếu bạn là công chức, viên chức được điều động từ vùng có điều kiện thuận lợi đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung sau theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Từ ngày 1/12/2019, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP hết hiệu lực, các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được áp dụng theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ; trong đó có trợ cấp lần đầu được quy định Khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

Cụ thể: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau: Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm