Chế độ hưởng trợ cấp lần đầu

Chế độ hưởng trợ cấp lần đầu

Xin hỏi, tôi được hưởng trợ cấp lần đầu không, vì hiện nay tôi vẫn chưa được hưởng trợ cấp này? Nguyễn Hải Đăng (haidang***@gmail.com).

* Trả lời: Theo Điều 10 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT, quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển. UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu. Nếu bạn chưa được hưởng trợ cấp này thì cần kiến nghị lên kế toán nhà trường và phòng GD&ĐT để được giải đáp thỏa đáng.

Từ ngày 1/12/2019, Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP sẽ có hiệu lực; vì thế trợ cấp lần đầu sẽ được áp dụng theo quy định tại Điều 6 Nghị định này. Cụ thể: Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có KTXH – ĐBKK.

Trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp: Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số ki-lô-mét đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách); Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

Các khoản trợ cấp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK.

Bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV

Dừng luân chuyển cán bộ

GD&TĐ - Lãnh đạo tỉnh Nam Định cho biết đã có chỉ đạo về những vấn đề liên quan đến dấu hiệu sai phạm của ông Phạm Mạnh Tuân