Chế độ hỗ trợ học phí

* Trả lời: Theo Điều 10 Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”, quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ như sau: Trường hợp được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập và hỗ trợ 100% tiền học phí, chi phí đi lại từ nơi làm việc đến nơi học tập; Trường hợp công tác tại vùng dân tộc ít người tự học tiếng dân tộc để phục vụ nhiệm vụ được giao thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu và tiền bồi dưỡng cho việc tự học tiếng dân tộc ít người bằng số tiền hỗ trợ cho việc học tập ở các trường, lớp chính quy.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết: Trường hợp của bạn là đi học tập dài hạn, không phải là đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, bạn cần căn cứ cứ vào quyết cử đi học tập của bạn, có bao gồm hỗ trợ tiền học phí hay không ? Ngoài ra, trong Quy chế của cơ quan đơn vị có quy định cán bộ, nhà giáo, người lao động được hỗ trợ học phí khi khi đi học tập, nâng cao trình độ hay không? Theo chúng tôi, cách tốt nhất là bạn nên trực tiếp hỏi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cử bạn đi học cao học để được giải đáp thỏa đáng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ