Các giải pháp chấn chỉnh dạy thêm - học thêm trái quy định

Các giải pháp chấn chỉnh dạy thêm - học thêm trái quy định

(GD&TĐ) - Tháo gỡ những lo lắng, bức xúc của xã hội về tình trạng dạy thêm - học thêm trái quy định, cùng với các quy định hiện hành, Bộ GD&ĐT đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp. Nội dung này đã được Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trả lời cụ thể tới cử tri. 

Giờ ra chơi của học sinh miền núi Cao Phong
Giờ ra chơi của học sinh miền núi Cao Phong (Hòa Bình)

Cử tri hỏi:

Bộ trưởng có giải pháp gì để quản lý dạy thêm, học thêm hiện nay? Bộ GD&ĐT có chủ trương cắt giảm chương trình ở bậc học phổ thông không?

Bộ trưởng trả lời:

Thực hiện Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 về dạy thêm, học thêm, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương tổ chức triển khai, phổ biến và thực hiện quy định đến tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn; Tổ chức thanh tra, kiểm tra một số địa phương để kịp thời xử lý, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. 
Để tháo gỡ những lo lắng, bức xúc của xã hội về tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định, cùng với các quy định hiện hành, Bộ GD&ĐT đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp:
- Chú trọng công tác giáo dục phẩm chất tận tụy, hết lòng vì học sinh cho đội ngũ giáo viên; Tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan chức năng và chính quyền trong việc giáo dục học sinh. 
- Tăng cường quản lý giáo viên trong việc thực hiện chương trình dạy học, thực hiện quy định dạy thêm học thêm, nghiêm cấm cắt xén chương trình để đưa vào dạy thêm hoặc ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc chuẩn bị bài và giảng dạy của giáo viên trong giờ chính khóa và dạy thêm, kiên quyết xử lý giáo viên vi phạm quy định.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình, tập trung đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, công tác thi theo hướng gắn với thực tiễn, đánh giá khách quan, thực chất năng lực của học sinh, không yêu cầu học sinh “học vẹt”, ghi nhớ máy móc. 
- Tăng cường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để học sinh được tăng thời lượng tự học có hướng dẫn; Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh ôn thi đại học, thi chuyển cấp, quan tâm phụ đạo học sinh yếu kém ở trường và tổ chức các hoạt động giáo dục thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, hoàn thiện cơ chế chính sách cho nhà giáo, khuyến khích học sinh giỏi thi vào ngành, trường sư phạm để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học.
Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang triển khai biên soạn chương trình, sách giáo khoa các bậc học phổ thông để áp dụng từ sau năm 2015 theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh, góp phần khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan.
Theo báo cáo của các địa phương và kết quả thanh tra, kiểm tra đầu năm học 2012 - 2013 của Bộ GD&ĐT cho thấy, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các quy định này trên địa bàn. Đến nay đã có 38 tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ra Quyết định ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn; các địa phương còn lại đang hoàn thiện văn bản và xin ý kiến các sở, ngành trước khi trình UBND tỉnh. 
Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, nhiều địa phương đã có các giải pháp quyết liệt chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định (như: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam…)
PV ghi
Tỉnh Yên Bái đã áp dụng hình thức biệt phái để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Giáo viên tiếng Anh vất vả 'chạy sô'

GD&TĐ - Ở một số địa phương, do thiếu GV tiếng Anh nên nhiều thầy, cô phải “chạy sô” dạy học liên trường, liên cấp để đảm bảo đủ số tiết theo yêu cầu…