27 sở Giáo dục và Đào tạo công bố báo cáo TEMIS

GD&TĐ - Ban Quản lý Chương trình ETEP (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố Báo cáo TEMIS năm 2021 của 27 sở Giáo dục và Đào tạo.
27 sở Giáo dục và Đào tạo công bố báo cáo TEMIS

Báo cáo TEMIS được chiết xuất từ Hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Hệ thống TEMIS) sau khi giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và các cấp quản lý như phòng/sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành đánh giá theo chuẩn, hoàn thành phiếu khảo sát về chương trình bồi dưỡng thường xuyên năm cũng như đề xuất nhu cầu, kế hoạch bồi dưỡng cá nhân.

27 sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố Báo cáo TEMIS gồm: An Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hưng Yên, Lai Châu, Lâm Đồng, Long An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, Tiền Giang, Vĩnh Long và Yên Bái.

Trong khuôn khổ của Chương trình ETEP, bên cạnh việc xây dựng một hệ thống công nghệ thống tin để thực hiện mô hình bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ, kết hợp trực tiếp với trực tuyến cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn chủ trương xây dựng và phát triển một hệ thống thông tin quản lý quá trình bồi dưỡng (Hệ thống TEMIS).

Hệ thống này giúp đánh giá nhu cầu, chất lượng, hiệu quả hoạt động bồi dưỡng dựa trên chuẩn nghề nghiệp mới; đồng thời, giúp thu thập và cung cấp các thông tin đầu vào làm cơ sở để các trường đại học sư phạm xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp và ứng dụng trong thực tế.

Không chỉ giúp giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá theo chuẩn, Hệ thống TEMIS còn thu thập được nhu cầu bồi dưỡng theo mong muốn của từng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông để nâng cao năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Chuẩn hiệu trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Hệ thống TEMIS được sử dụng trực tiếp bởi giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, cán bộ phụ trách thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo và Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, mỗi một người dùng được trang bị một tài khoản TEMIS với những chức năng cụ thể và thực hiện đánh giá theo quy định giúp cho quy trình này được thực hiện một cách công khai, minh bạch, chính xác và có thể kiểm soát (đặc biệt là về minh chứng đánh giá).