Giáo dục

Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, miền núi từ những giải pháp căn cơ

Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, miền núi từ những giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Năm học 2016-2017, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện 9 nhòm nhiệm vụ và 5 giải pháp phát triển GD&ĐT, ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo phát triển giáo dục đào tạo về mọi mặt, nhất là chất lượng giáo dục dân tộc có những chuyển biến rõ nét.

Vận dụng linh hoạt mô hình Trường học mới trước yêu cầu mới

Vận dụng linh hoạt mô hình Trường học mới trước yêu cầu mới

GD&TĐ - TS Nguyễn Vinh Hiển - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng: trước yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thì cần và có thể triển khai mô hình dạy học Trường học mới ở tất cả các trường phổ thông khác nhau, nhưng phải vận dụng linh hoạt tuỳ theo điều kiện thực tế.