Dân số-KHHGĐ

Quản lý và đảm bảo chất lượng phương tiện tránh thai:  Khoảng trống lớn

Quản lý và đảm bảo chất lượng phương tiện tránh thai: Khoảng trống lớn

GD&TĐ - Vừa qua, nhóm nghiên cứu của Tổng cục DS-KHGĐ, Trường Đại học Y tế công cộng và Đại học Dược Hà Nội đã tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng chính sách quốc gia về quản lý và đảm bảo chất lượng phương tiện tránh thai tại Việt Nam”, từ đó đề xuất những khuyến nghị nhằm phát triển và hoàn thiện khung chính sách liên quan đến sản xuất, nhập khẩu, lưu trữ và phân phối các phương tiện tránh thai tại Việt Nam.

Việt Nam đang tranh thủ lợi thế của cơ cấu dân số vàng

Việt Nam đang tranh thủ lợi thế của cơ cấu dân số vàng

GD&TĐ - Chúng ta nghe nhiều đến cụm từ “cơ cấu dân số vàng” nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của nó. Ông Nguyễn Đình Bách – Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế) chia sẻ về bản chất, cơ hội và thách thức của thời kỳ dân số vàng mà Việt Nam đang trải qua.