Xuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàng
Xuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàng
Xuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàng
Xuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàng
Xuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàng
Xuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàng
Xuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàng
Xuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàng
Xuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàngXuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàngXuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàngXuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàngXuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàngXuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàngXuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàngXuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàng9

Xuất hiện hình ảnh tiêm kích F-16 Ukraine đã sẵn sàng

GD&TĐ - Những hình ảnh đầu tiên về tiêm kích F-16 của Không quân Ukraine đã xuất hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ