Vĩnh Phúc: Hàng loạt công chức lãnh đạo, quản lý chưa đủ tiêu chuẩn đã được bổ nhiệm ​

GD&TĐ - Tại thời điểm bổ nhiệm, hàng loạt trường hợp công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị và quản lý Nhà nước. Có trường hợp bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý khi chưa thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức…  
Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc nơi để xảy ra nhiều thiếu sót trong bổ nhiệm cán bộ
Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc nơi để xảy ra nhiều thiếu sót trong bổ nhiệm cán bộ

Đó là những tồn tại, vi phạm trong công tác bổ nhiệm, quản lý công chức (giai đoạn 2016 - 2018) tại tỉnh Vĩnh Phúc vừa được Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Thanh tra công tác quản lý biên chế công chức tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, một số cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp chưa đúng quy định. Một số cơ quan, tổ chức sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm công việc không đúng quy định.

Đối với việc tuyển dụng công chức, năm 2016 và 2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện việc tiếp nhận đối với các trường hợp là người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Theo đánh giá, nhìn chung, UBND tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục và thẩm quyền tuyển dụng theo quy định.

Tuy nhiên, Hội đồng kiểm tra, sát hạch của cả 2 năm không có thành viên là người đứng đầu cơ quan, tổ chức dự kiến bố trí công chức sau khi tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Một số trường hợp tại thời điểm tuyển dụng chưa đáp ứng đầy đủ về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Một số trường hợp là viên chức được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức điều động, biệt phái, trưng tập từ đơn vị sự nghiệp công lập đến làm việc tại cơ quan hành chính Nhà nước sau đó được xét chuyển thành công chức.

Vĩnh Phúc: Hàng loạt công chức lãnh đạo, quản lý chưa đủ tiêu chuẩn đã được bổ nhiệm  ​ ảnh 1
 Thông báo kết luận thanh tra số 272 của Thanh tra Bộ Nội vụ

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện xét chuyển viên chức thành công chức đối với 9 trường hợp được tuyển dụng trước tháng 7/2003 mà không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Tuy nhiên, có 1 trường hợp đã được bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính nhưng UBND tỉnh Vĩnh Phúc không lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi quyết định. Một số trường hợp chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Trong lĩnh vực bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra 343 hồ sơ bổ nhiệm trong đó có 30 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, 313 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức nhìn chung thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng phát hiện tại thời điểm bổ nhiệm một số trường hợp chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị và quản lý Nhà nước. Có trường hợp bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý khi chưa thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức nhưng sau đó đã có quyết định thu hồi.

Tại thời điểm thanh tra, còn 13 trường hợp đang theo học để bổ sung các điều kiện còn thiếu khi bổ nhiệm. Một số trường hợp thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại còn chậm so với quy định.

Đến thời điểm thanh tra, đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện còn 1 cơ quan thuộc UBND tỉnh và 6 đơn vị thuộc và trực thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện có số lượng cấp phó vượt theo quy định và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi phát hiện các vi phạm, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai sót.

Ảnh minh họa/INT

Cần làm sáng tỏ

GD&TĐ - Rất khó để lý giải mỗi khi EVN tăng giá điện với lý do là lỗ nặng.
Ảnh minh họa ITN.

Cần chế độ đặc thù

GD&TĐ - Vào hè, các sở GD&ĐT cho phép các trường mầm non có thể tổ chức hoạt động theo điều kiện thực tế, nhu cầu của phụ huynh và giáo viên.