Vi phạm đạo đức nhà giáo tại Kiên Giang: Cục Nhà giáo lên tiếng

Nguồn ảnh: internet
Nguồn ảnh: internet

Với trường hợp này, giáo viên đã vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nhà giáo, lại càng không thể tiếp tục để giáo viên này trong ngành.

Theo ông Minh, quan điểm kiên quyết này của Bộ GD&ĐT đã được thể hiện tại các văn bản gần đây gửi chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố đề nghị tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

“Sau khi báo chí thông tin về vụ việc, Bộ GD&ĐT đã trực tiếp liên lạc với Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang đề nghị báo cáo sự việc và đề nghị chỉ đạo kiên quyết không để giáo viên vi phạm trong ngành (nếu có).

Qua nắm bắt, hiện nay Sở GD&ĐT đã chỉ đạo nhà trường đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên này. Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc để làm rõ về hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) đối với giáo viên này. Sau khi có kết quả xác minh chính thức, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục báo cáo Bộ” – ông Hoàng Đức Minh cho hay.

Nói về các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, ông Hoàng Đức Minh cho biết, Bộ GD&ĐT đã, đang thực hiện nhiều giải pháp, cụ thể là:

Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học; xây dựng quy định về quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các nội dung về đạo đức, quy tắc ứng xử vào trong quy chế làm việc, phát huy dân chủ trường học.

Ban hành Chương trình hành động phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021; Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông; Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục.

Vi phạm đạo đức nhà giáo tại Kiên Giang: Cục Nhà giáo lên tiếng ảnh 1
Ông Hoàng Đức Minh 

Ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Theo đó, để nâng cao đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở GD&ĐT thực hiện những nội dung sau:

Thứ nhất: Phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng và tập huấn cho giáo viên cách nhận diện và phòng ngừa những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến hành vi vi phạm đạo đức;

Thứ 2: Hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và người học khi có tình huống xảy ra;

Thứ 3: Tăng cường thanh tra, kiểm tra nền nếp, kỷ cương trường học;

Thứ 4: Xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm;

Thứ 5: Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong đó có quy định về phẩm chất đạo đức nhà giáo; xây dựng chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp; rà soát, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên, chú trọng bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên đổi mới chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên gắn với chuẩn nghề nghiệp giáo viên, trong đó chú trọng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp.

Chỉ đạo địa phương tăng cường tổ chức đối thoại, chia sẻ, tọa đàm với giáo viên để tăng cường đạo đức nghề nghiệp và hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các trường học.

“Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

Theo đó đề nghị chỉ đạo các sở GD&ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo;

Thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp; không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật” ông Hoàng Đức Minh thông tin.