rssheader

23/10/2020

Bình Thuận: Các sự kiện văn hóa - thể thao, lễ hội... được hoạt động trở lại từ 23/9

Ý Thảo - 22/09/2020, 19:17 GMT+07 | Văn hóa
Ảnh minh họa/Internet Ảnh minh họa/Internet

Theo đó, từ ngày 23/9 cho phép hoạt động trở lại các sự kiện văn hóa - thể thao, các lễ hội, lễ nghi tôn giáo lớn, hội chợ, hội nghị, hội thảo, nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Tiếp tục quán triệt chủ trương lớn của Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xác định phòng chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh.

Thực hiện cơ bản các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên các phương tiện giao thông công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm