rssheader

25/07/2021

3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được công nhận thuộc tỉnh nào?

02/01/2020, 14:33 GMT+07 | Văn hóa
3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được công nhận thuộc tỉnh nào?

Mới đây, Quảng Ninh có 2 di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là Lễ hội truyền thống đình Trà Cổ (TP.Móng Cái) và Lễ hội truyền thống đình Quan Lạn (huyện Vân Đồn).

Lễ hội đình Trà Cổ được xem là nét văn hóa đặc sắc vùng biên ải Quảng Ninh với phần hội thi Ông Voi. Làng sẽ chọn ra 12 cai đám, cho phép mỗi người nuôi một con lợn trong vòng 1 năm để thi. Con lợn được gọi là “Ông Voi”, được xem là con vật thiêng, dùng để tế thần.

Lễ hội đình Trà Cổ tổ chức vào 30/5 - 3/6 Âm lịch hàng năm với phần Lễ mục dục, Lễ rước cây đèn thần, các nghi lễ thỉnh sinh, rước kiệu và nghinh thần.

Hải Phòng có thêm một Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Khu di tích quốc gia đặc biệt - Đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Như vậy, Quảng Ninh hiện có 6 di sản văn hóa phi vật thể nằm trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, bao gồm: Lễ hội truyền thống đình Trà Cổ (TP Móng Cái); Lễ hội truyền thống đình Quan Lạn ( huyện Vân Đồn); Hát nhà tơ (hát cửa đình) ( TP Móng Cái); Then nghi lễ (huyện Bình Liêu), Lễ hội Tiên Công (TX Quảng Yên) và Lễ hội đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả).

Cùng với đó, Hải Phòng cũng có thêm một Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, đó là Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm xuất phát từ việc kỷ niệm ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, được tổ chức nhỏ trong phạm vi làng, xã, đến nay, lễ hội được tổ chức mở rộng, thành lễ hội cấp huyện, cấp thành phố, thu hút được sự quan tâm của người dân và du khách.

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của vùng đất, con người Hải Phòng trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc, trong đó có bậc kỳ tài, uyên bác, lỗi lạc, nhà thơ lớn, bậc hiền triết, nhà tiên tri đại tài, nhà giáo dục vĩ đại, bậc sư biểu, Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 1.134 di tích. Trong đó, có 482 di tích được xếp hạng các cấp, gồm: 2 di tích quốc gia đặc biệt, 113 di tích quốc gia và 367 di tích thành phố,. Thành phố có 474 lễ hội với các loại hình và 6 lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm