Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tuyển dụng viên chức

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng 1 chuyên viên làm công tác thanh tra, pháp chế.
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tuyển dụng viên chức

1. Vị trí tuyển dụng, số lượng:

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên làm công tác thanh tra, pháp chế.

- Số lượng tuyển dụng: 01 người

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn/phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (không phân biệt loại hình đào tạo);

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

4. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển qua 2 vòng

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển qua phiếu đăng ký dự tuyển

- Vòng 2: Phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và xét tuyển

- Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày11/10/2022 đến hết ngày 12/11/2022 (trong giờ làm việc hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, số 360 La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội (điện thoại: 024.35141630).

- Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến tháng 11/2022.

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng được Thông báo trên website của Trường tại địa chỉ: http://mythuatcongnghiep.edu.vn

Khách mời tham gia tọa đàm "Chọn việc làm hay bằng cấp".

Người học tạo ra giá trị cho bằng cấp

GD&TĐ - Chuyên gia, nhà tuyển dụng gửi lời khuyên đến thí sinh trước ngưỡng cửa ĐH tại tọa đàm trực tuyến chủ đề “Chọn việc làm hay chọn bằng cấp”.