Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa
Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa
Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa
Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa
Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa
Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa
Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa
Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa
Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa
Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa
Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa
Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa
Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòaTrai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòaTrai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòaTrai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòaTrai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòaTrai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòaTrai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòaTrai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòaTrai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòaTrai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòaTrai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòaTrai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa

Trai làng biển hợp sức tung kiệu để cầu mưa thuận gió hòa

GD&TĐ - Lễ hội đền Cờn với tục “chạy ói” trên bãi biển Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai, Nghệ An) hút hàng vạn người dân đến tham gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Yêu cầu tối thiểu

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học (Thông tư 01).