TPHCM có Sở An toàn thực phẩm đầu tiên cả nước

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ -  Sở An toàn thực phẩm TPHCM là sở chuyên ngành về an toàn thực phẩm đầu tiên cả nước, hoạt động từ 1/1/2024.
Các đại biểu dự kỳ họp chuyên đề HĐND TPHCM ngày 19/9. (Ảnh: Thành Nhân)
Các đại biểu dự kỳ họp chuyên đề HĐND TPHCM ngày 19/9. (Ảnh: Thành Nhân)

Thành lập Sở An toàn thực phẩm

Kỳ họp chuyên đề HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Tờ trình thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Việc thành lập Sở An toàn thực phẩm là một trong những cơ chế được Quốc hội cho phép thí điểm ở TPHCM, giao HĐND TP quyết định.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM được thành lập sau quá trình thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm (kết hợp lực lượng từ 3 Sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) từ năm 2017 đến nay.

Theo UBND TPHCM, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh một đô thị lớn, không ngừng phát triển như TPHCM.

Đây là cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, nhằm ngăn chặn, giải quyết dứt điểm, căn cơ tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Sở An toàn thực phẩm được chuyển giao nguyên trạng từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND TPHCM và chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương.

TP Thủ Đức có Trung tâm Hành chính công

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM cũng xem xét, thông qua tờ trình về cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức.

Trung tâm Hành chính công là tổ chức hành chính thuộc UBND TP Thủ Đức, triển khai cơ chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Trụ sở UBND TP Thủ Đức, TPHCM. (Ảnh: Lê Nam) ảnh 1

Trụ sở UBND TP Thủ Đức, TPHCM. (Ảnh: Lê Nam)

Trung tâm Hành chính công là 1 trong 16 phòng ban chuyên môn trong cơ cấu tổ chức bộ máy các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức.

Trong đó, 8 cơ quan chuyên môn được giữ nguyên mô hình tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Thanh tra; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Phòng Tài nguyên và Môi trường.

5 cơ quan chuyên môn khác được đổi tên, tổ chức lại do chuyển chức năng, nhiệm vụ qua lại với nhau, gồm: Phòng Tài chính; Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin; Phòng Quy hoạch - Xây dựng.

UBND TP Thủ Đức cũng có thêm 3 tổ chức hành chính mới: Phòng Giao thông công chính; Thanh tra Xây dựng và Trung tâm Hành chính công.

Kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM khóa X hôm nay sẽ xem xét, thông qua 9 tờ trình về triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; 98 tờ trình các nội dung về kinh tế - xã hội.