Thủ tướng: Giảm biên chế không có nghĩa giảm hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính

GD&TĐ - Hôm nay (9/12), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Nội vụ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự.
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực mà ngành Nội vụ đạt được trong năm 2014.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, có rất nhiều việc phải làm về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức; đồng thời cũng là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước. 

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 là hết sức nặng nề, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được đề ra không chỉ có ý nghĩa cho năm 2015, mà còn có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đề ra cho 5 năm (2011-2015).

Trong bối cảnh như vậy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị phải nỗ lực phấn đấu để thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2015.

Với tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ngành Nội vụ phải triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành, không được xem nhẹ nhiệm vụ, lĩnh vực nào, trong đó Thủ tướng đã đề cập tới 4 nhiệm vụ lớn mà Bộ, ngành Nội vụ cần đặc biệt quan tâm tập trung thực hiện có hiệu quả.

Theo đó, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là xây dựng thể chế, luật pháp với chất lượng cao hơn, hiệu quả cao hơn; trong đó, thực hiện có chất lượng cao việc xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ 
“Việc xây dựng, hoàn thiện Luật phải được tiến hành một cách khẩn trương, xây dựng theo hướng tiến bộ nhất, hiện đại nhất, phù hợp với Hiến pháp mới để phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính Nhà nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó là tập trung xây dựng, hoàn thiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lưu ý yêu cầu đặt ra trong xây dựng Luật này là việc phân cấp thế nào, nhiệm vụ, quyền hạn thế nào phải quy định cho rõ, làm được điều này cũng chính là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Đồng thời, tiếp tục tập trung nghiên cứu, xây dựng luật về hội hoặc lập hội.

Thứ 2, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 4.712 thủ tục, đưa ra tới 25 Nghị quyết yêu cầu phải đơn giản hóa, tới nay đã thực hiện được khoảng 89%.

“Bây giờ ngoài số này ra còn cái gì nữa không còn phù hợp thì các bộ, ngành, địa phương phải rà soát, phải cải cách. Bộ Nội vụ phải đôn đốc với tinh thần thủ tục nào gây khó khăn, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, không cần thiết phải cương quyết cải cách, phải bỏ”, Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ: “Bộ Nội vụ phải rà soát, còn thủ tục nào đã đưa ra rồi, ở cơ quan nào, lĩnh vực nào, vì sao chưa cải cách được, các đồng chí phải đôn đốc, yêu cầu thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Thủ tướng yêu cầu cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc liên quan đến thủ tục hành chính. Phải coi cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2015, góp phần quyết định nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Thứ 3 là thực hiện nghiêm chỉ đạo không tăng biên chế, đi đến giảm biên chế và thực hiện đồng thời với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; “Không tăng biên chế, giảm biên chế không có nghĩa giảm hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính”, Thủ tướng nêu rõ và cho rằng, không tăng đương nhiên sẽ có giảm theo tự nhiên, vì số cán bộ công chức thực hiện chính sách (nghỉ hưu), số công chức chuyển đi vì các lý do khác nhau; phần giảm chỉ được tuyển lại tối đa 50%, 50% còn lại khi có yêu cầu nhiệm vụ mới cần tăng thêm phải được Thủ tướng đồng ý và Bộ Nội vụ phải kiểm soát, thẩm định chặt theo yêu cầu này.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ thực hiện tốt các yêu cầu về xác định vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn công chức qua đó thực hiện hiệu quả việc đánh giá cán bộ, công chức qua thực thi nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành Nội vụ tập trung vào các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường giáo dục, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến cán bộ, công chức.

Giá vàng hôm nay chờ khởi sắc

Giá vàng hôm nay chờ khởi sắc

GD&TĐ - Giá vàng trong nước (28/9) tương đối ổn định, giao dịch gần 69 triệu đồng/lượng sau chuỗi giảm. Trong khi đó vàng thế giới tiếp tục trượt dốc.