rssheader

26/01/2021

Quảng Bình: Chung tay xây dựng thành phố văn minh

Vĩnh Quý - 27/03/2018, 11:49 GMT+07 | Thời sự
Màn đồng diễn của các em học sinh chào mừng lễ phát động tháng văn minh đô thị Tp. Đồng Hới năm 2018 Màn đồng diễn của các em học sinh chào mừng lễ phát động tháng văn minh đô thị Tp. Đồng Hới năm 2018

Việc tạo lập, thực hiện nếp sống văn minh đô thị là một công việc đòi hỏi thời gian, sự kiên trì, lâu dài, phải tiến hành thường xuyên, kết hợp nhiều hình thức, giải pháp đồng bộ và liên quan đến mọi ngành, mọi cấp, mọi thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, từng gia đình và mỗi cá nhân.

Đồng thời cần phải có sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, sự chung tay góp sức cuả mỗi người dân Tp. Đồng Hới. Mỗi một người dân cần phải có ý thức trách nhiệm trước những hành động, việc làm của mình là chúng ta đã góp phần thực nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.

Trên thực tế, hiện nay nhiều tuyến đường nội Tp. Đồng Hới còn có nhiều bất cập, nạn lấn chiếm lòng đường vĩa hè, đặt các bảng quảng cáo, biển hiệu cửa hàng… vẫn còn tồn tại ở những tuyến phố gây mất mĩ quan đô thị.

Là thành phố trung tâm của điểm du lịch nên mong muốn có một đô thị văn mình cần có những giải pháp cụ thể, quyết liệt và mọi người cần làm thay đổi hành vi của người dân trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Mỗi gia đình cần gắn với việc thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa; xây dựng nếp sống, ứng xử văn hóa trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong công sở, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, trong hoạt động giao thông, thể thao, du lịch, nơi công cộng.

Hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự thân thiện mến khách của đội ngũ quản lý và nhân viên các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và các dịch vụ thương mại. Các di tích văn hóa lịch sử, điểm du lịch, khu vực công cộng…

Có thể khẳng định rằng để thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị không chỉ một sớm một chiều là đạt được, đó là cả một quá trình lâu dài nên mỗi người dân cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, của địa phương, là lối sống, hành vi, là cách ứng xử của mỗi người trong cuộc sống hàng ngày…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm