rssheader

23/10/2020

Lao động huyện nghèo được vay 100% chi phí đi LĐXK

Anh Quang - 12/09/2019, 22:05 GMT+07 | Thời sự
Lao động các huyện nghèo được vay tối đa 100% chi phí đi lao động tại nước ngoài Lao động các huyện nghèo được vay tối đa 100% chi phí đi lao động tại nước ngoài

Theo đó, người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay vốn tối đa 100% chi phí đóng theo hợp đồng đã ký và không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Mức lãi suất áp dụng cho khoản vay này đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số là 50% mức lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo. Đối với người lao động khác, mức lãi suất tính bằng mức lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo.

Người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định nêu trên.

Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

Việc trả tiền gốc do Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận với người lao động nhưng tối đa không quá 12 tháng/lần. Trường hợp đến hạn, người lao động không trả được nợ thì Ngân hàng Chính sách xã hội theo dõi vào kỳ tiếp theo.

Lãi tiền vay được thu theo kỳ hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng hoặc Sổ vay vốn. Trường hợp, người lao động có nhu cầu trả lãi theo tháng thì Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện thu theo đề nghị của người lao động.

Hồ sơ vay vốn bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã về đối tượng hưởng chính sách tín dụng; Bản sao công chứng hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Bản sao công chứng hộ chiếu còn thời hạn của người lao động.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/10/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm