rssheader

18/09/2021

Các đại biểu quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Minh Phong, Nhữ Phong - 01/02/2021, 08:44 GMT+07 | Thời sự
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk cho hay, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, địa phương cần củng cố, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, bảo đảm yếu tố nền tảng, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả.

Cùng với đó, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là về giao thông, công nghệ thông tin, cải cách hành chính... góp phần cùng các địa phương khu vực Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Đại biểu Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh - khẳng định, với trách nhiệm là người đứng đầu, sau Đại hội, đại biểu sẽ đề xuất và cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm.

Trước mắt, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của Nghị quyết. Gắn chặt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, doanh nghiệp, để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho biết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng sẽ khẩn trương triển khai việc quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 4/2, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thông tin nhanh kết quả Đại hội và thảo luận Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sau đó sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm