Thi vào lớp 10 ở Hải Dương: Đề toán phân hóa rõ nhưng không đánh đố

Thi vào lớp 10 ở Hải Dương: Đề toán phân hóa rõ nhưng không đánh đố

Thầy Chính nhận xét, với đề thi này học sinh trung bình cũng có để đạt được 5 điểm. Ý 1 của câu hỏi 1 rất dễ. Đây là câu giúp học sinh thoát bị điểm liệt. Sang đến ý thứ 2, câu hỏi đã có sự phân hóa, vì độ khó đã được tăng lên.

Đề thi có 5 câu hỏi, ở mỗi câu đều có sự phân hóa, ý sau khó hơn ý trước, đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản mới có thể làm được.

Thi vào lớp 10 ở Hải Dương: Đề toán phân hóa rõ nhưng không đánh đố ảnh 1

Đối với phần Hình học (câu 4), học sinh trung bình có thể làm được ý 1 – 2; sang đến ý 3 đã có sự phân hóa. Ở phần này, học sinh có học lực trung bình khá trở lên sẽ làm được.

Riêng câu 5 thuộc mức độ rất khó. Để giải được câu này thì thí sinh phải là học sinh giỏi cấp huyện trở lên. 

Thi vào lớp 10 ở Hải Dương: Đề toán phân hóa rõ nhưng không đánh đố ảnh 2
 Thầy Bùi Văn Chính

"Nhìn chung, đề thi không đánh đố thí sinh nhưng có sự phân hóa rõ ràng. Nếu học sinh chịu khó học tập, ôn thi nghiêm túc, nắm chắc kiến thức cơ bản thì các em hoàn toàn có thể giải quyết được đề thi này" – thầy Chính nhận xét.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ