Thí điểm họp tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học tại trường mầm non

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Hiện có 56 trường mầm non, mẫu giáo tại An Giang đã đăng ký thực hiện thí điểm. Với các trường này, Sở GD&ĐT yêu cầu Ban giám hiệu cần xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, nội dung và cách thức tiến hành triển khai “Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học” tại các tổ chuyên môn, có thể lồng ghép vào kế hoạch chuyên môn chung đơn vị hoặc xây dựng kế hoạch riêng tùy theo tình hình của cơ sở.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể (kế hoạch được xây dựng dựa trên kế hoạch của Ban giám hiệu và tình hình thực tế của tổ), kế hoạch phải được Hiệu trưởng phê duyệt, lưu giữ tại trường và phổ biến tới tất cả giáo viên.

Để công tác sinh hoạt tổ chuyên môn nói chung và sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng NCBH đạt chất lượng cao, Hiệu trưởng cần chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn khuyến khích sự chủ động tìm tòi, sáng tạo của giáo viên, yêu cầu tất cả giáo viên trong tổ phải tham gia, cùng phối hợp với nhau khi thực hiện từ đó xây dựng tổ chuyên môn thành tổ chức học tập, nghiên cứu từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn của nhà trường.

Ban giám hiệu cần kiểm tra, đôn đốc, cùng tham dự các buổi họp với tổ chuyên môn nhằm tư vấn và hỗ trợ các tổ thực hiện theo đúng định hướng kế hoạch đề ra.

Việc thực hiện kế hoạch thí điểm việc họp tổ chuyên môn theo hướng NCBH tại các cơ sở GDMN được tổ chức trên tinh thần tự nguyện tham gia của các phòng GD&ĐT, nhằm đánh giá rút kinh nghiệm triển khai đại trà cho các năm học tiếp theo.