Tập huấn các hiệu trưởng về đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Sáng 23/3, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn hiệu trưởng trường trung học phổ thông về đổi mới giáo dục và phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường. Hội nghị tập huấn khu vực phía bắc sẽ diễn ra trong hai ngày 23-24/4
Quang cảnh buổi tập huấn
Quang cảnh buổi tập huấn

Mục đích của buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho hiệu trưởng trường THPT về đổi mới giáo dục và phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường.

Qua đó tăng cường năng lực của hiệu trưởng trong việc tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo đinh hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Tại hội nghị, các chuyên gia đến từ Vụ Giáo dục Trung học, từ Dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 (Bộ GD&ĐT) đã trình bày các nội dung liên quan đến đổi mới cơ chế quản lí giáo dục theo hướng tăng cường giao quyền tự chủ cho các nhà trường trong việc thực hiện chương trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Tập huấn các hiệu trưởng về đổi mới giáo dục ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Thành- Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) trình bày chuyên đề tại buổi tập huấn

Một số nội dung khác cũng được trình bày và thảo luận tại hội nghị như: Chuẩn hiệu trưởng và một số vấn đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp THPT, Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường THPT theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Các đại biểu là hiệu trưởng các trường THPT cũng quan tâm đến việc tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, Tổ chức và quản lí hoạt động chuyên môn trên mạng Trường học kết nối và tăng cường năng lực truyền thông trong giáo dục và đổi mới giáo dục.

Trước yêu cầu của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, việc đổi mới quản lí nhà trường là rất quan trọng. Mỗi nhà trường phải xác định được sứ mạng và mục tiêu cho chính mình. Sứ mạng và mục tiêu đó phải phù hợp với yêu cầu của xã hội và điều kiện KT-XH của địa phương.