Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán Mầm non

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ ngày 26-28/10, Bộ GD&ĐT tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán Mầm non.

Màn khởi động trước khi bước vào bồi dưỡng theo mô-đun "Ứng dụng phương pháp giáo dục quốc tế trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non".
Màn khởi động trước khi bước vào bồi dưỡng theo mô-đun "Ứng dụng phương pháp giáo dục quốc tế trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non".

Sáng 26/10, Bộ GD&ĐT khai mạc Chương trình tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán Mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán.

Phát biểu khai mạc, TS Vũ Minh Đức – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục (Bộ GD&ĐT) – nhấn mạnh, giáo dục Mầm non có vai trò, vị trí quan trọng. Luật Giáo dục 2019 và Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đều nhấn mạnh đến vai trò, vị trí của giáo dục Mầm non. Đây là cấp học đầu tiên, đặt nền móng cho phát triển nhân cách của người Việt Nam.

Với nhận thức như vậy, những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách liên quan đến giáo dục Mầm non. Các các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội đã quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng chương trình chất lượng đào tạo của ngành giáo dục Mầm non.

TS Vũ Minh Đức phát biểu khai mạc.

TS Vũ Minh Đức phát biểu khai mạc.

Theo TS Vũ Minh Đức, những năm gần đây, giáo dục Mầm non đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, so với yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, vẫn cần tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để có được cơ sở vật chất, cũng như đội ngũ giáo viên thực sự đáp ứng yêu cầu.

Nhắc lại, năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 33 phê duyệt Đề án Bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non giai đoạn 2018 – 2025 (Đề án 33), TS Vũ Minh Đức cho hay, kể từ đó đến nay, Bộ GD&ĐT, trực tiếp là Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 33 đã tích cực phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên, các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng tài liệu bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2021, Bộ GD&ĐT đã nghiệm thu 10 mô-đun bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý. Năm 2022 tiếp tục thực hiện việc này. Lúc đầu, Ban Chỉ đạo dự kiến sẽ có 10 mô-đun nữa dành cho cán bộ quản lý và 10 giáo viên.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu, sàng lọc, các chuyên gia, nhà khoa học quyết định lựa chọn 9 mô-đun. Sau khi nghiệm thu tài liệu, các chuyên gia, nhà giáo đã hoàn thiện xây dựng bài giảng để tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán. Hôm nay, các nhà giáo đến từ 25 địa phương khu vực phía Bắc.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng mô-đun "Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non" - sáng 26/10.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng mô-đun "Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non" - sáng 26/10.

Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục đề nghị, khi tham dự tập huấn, các thầy, cô giáo cố gắng nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia các hoạt động của lớp học và tương tác với các báo cáo viên, các chuyên gia để có thêm nhiều kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động ở các cơ sở giáo dục mầm non.

Bộ GD&ĐT tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán một số mô-đun theo chương trình thuộc Đề án 33 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục Mần non và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ 26 - 28/10 với 5 mô-đun, gồm: Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non; Bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn; Hướng dẫn xây dựng tài liệu hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở cơ sở giáo dục mầm non trong bối cảnh tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình; Ứng dụng phương pháp giáo dục quốc tế trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đề xuất giảm giờ làm hướng tới việc cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho người lao động.

Đề xuất giảm giờ làm: Liệu có khả thi?

GD&TĐ - Đề xuất giảm thời gian làm việc bình thường đối với người lao động dưới 48 giờ/tuần của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.