rssheader

27/07/2021

Tháo gỡ “nút thắt”

Sỹ Điền - 25/06/2021, 14:05 GMT+07 | Suy ngẫm
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Qua đó, không chỉ đáp ứng mong mỏi của các cơ sở giáo dục đại học, mà còn thỏa mãn yêu cầu của xã hội về Chuẩn các trình độ của giáo dục đại học.

Thông tư này cũng quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành Chuẩn chương trình đào tạo cho các lĩnh vực và ngành đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Các quy định của Thông tư không những tháo gỡ nhiều “nút thắt”, mà còn phát huy quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Quy định này sẽ là cơ sở để các trường xây dựng chương trình, kiểm định chất lượng và hội nhập quốc tế.

Trước đây, chúng ta từng thực hiện khung chương trình đào tạo, nhưng các quy định còn cứng nhắc, thiếu linh động và các trường bị nhiều ràng buộc nên đã bãi bỏ. Sau đó, chúng ta xây dựng quy định về chương trình đào tạo nhưng lại nằm rải rác ở nhiều văn bản hướng dẫn khác nhau và chưa đầy đủ.

Lần này, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học,  Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư quy định về Chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Đây là lần đầu tiên Viêt Nam có Chuẩn chương trình đào tạo theo nghĩa tổng hợp nhất để ban hành một chương trình đào tạo (cả về quy trình, các yêu cầu tối thiểu, chuẩn đầu ra, đầu vào và yếu tố bảo đảm chất lượng khác).

Thông tư quy định về Chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học là căn cứ để Bộ GD&ĐT ban hành các quy định về mở ngành đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, liên thông trong đào tạo, tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo.

Đồng thời là căn cứ để cơ sở giáo dục đại học xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo; xây dựng các quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, công nhận và chuyển đổi tín chỉ cho người học, công nhận chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo khác; thực hiện trách nhiệm giải trình về chất lượng chương trình đào tạo.

Theo Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), Thông tư này còn là cơ sở để xây dựng, thẩm định và ban hành Chuẩn chương trình đào tạo của các ngành, nhóm ngành của từng lĩnh vực đối với từng trình độ để thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020 - 2025. Qua đó, góp phần không nhỏ trong tiến trình xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Khung tham chiếu trình độ ASEAN.

Việc xây dựng Chuẩn có sự tham khảo của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Thái Lan, Malaysia. Điều này cho thấy, việc xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học được nghiên cứu kỹ lưỡng, có cơ sở lý luận, thực tiễn, yếu tố hội nhập khu vực ASEAN và thế giới. Theo đó, các trường có thể thiết kế và phát triển chương trình đào tạo dựa trên Chuẩn này, trong đó bảo đảm sự gắn kết giữa giảng dạy, học tập và đánh giá, chất lượng dựa trên các chuẩn tối thiểu gắn với Khung trình độ quốc gia.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm