rssheader

03/12/2020

Chưa thuyết phục!

Yên Khánh - 22/11/2020, 06:07 GMT+07 | Suy ngẫm

Theo giải trình của Bộ trưởng Bộ Công an thì sự cần thiết tách nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ khỏi Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là xuất phát từ yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn xã hội do Bộ Công an chịu trách nhiệm chính.

Rằng việc tách các dự án luật không có gì mới, là bình thường nếu cần thiết và tách luật không phải là vấn đề chia quyền mà để bảo đảm tốt hơn cho sự an toàn của con người...

Thảo luận về dự án luật này tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV, nhiều ý kiến cho rằng, việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi phải có các quy định mang tính tổng thể, đầy đủ, chặt chẽ để điều chỉnh các vấn đề đặt ra từ thực tế quản lý, hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Vậy nhưng nếu tách thì phải làm rõ hàng loạt vấn đề như có làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế không? Việc sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và phương tiện máy móc, trang thiết bị phục vụ cho chuyên môn sẽ như thế nào? Liệu trật tự, an toàn giao thông đường bộ có tốt hơn không?

Phải nhấn mạnh rằng, mục đích cao nhất khi xây dựng Luật Giao thông đường bộ ở bất kỳ quốc gia nào cũng nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Bởi vậy, nếu luật hiện hành chưa tốt thì cần hoàn thiện trong Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) chứ không phải tách thành một luật riêng vì chưa chắc tách ra thì sẽ giải quyết được vấn đề.

Hơn nữa, Luật Giao thông đường bộ có phạm vi điều chỉnh về kết cấu hạ tầng, phương tiện giao thông đường bộ, người tham gia giao thông và quy tắc giao thông đường bộ. Những thành tố này gắn kết chặt chẽ với nhau hướng tới mục đích bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nếu tách ra thì những thành tố trên trở nên vô nghĩa, sẽ gây ra những hệ lụy, khó khăn - một đại biểu Quốc hội nêu quan điểm.

Một vấn đề nữa là nếu tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật thì luật sẽ không còn đầy đủ là Luật Giao thông đường bộ mà chỉ còn những công trình giao thông đơn thuần, không bảo đảm tính thống nhất trong luật, các cơ quan sẽ rất khó khi phân định vấn đề nào thuộc Luật Giao thông đường bộ, vấn đề nào thuộc Luật Bảo đảm an toàn giao thông. Có những cái không thể tách được và chắc chắn chồng lấn nhau dẫn đến tổ chức thực hiện sẽ rất khó khăn.

Cũng bởi những vấn đề này mà Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã nhấn mạnh rằng, khi đồng ý bổ sung dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Kỳ họp thứ Mười, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã lưu ý việc tách thành hai dự án Luật phải cân nhắc thật kỹ và xin ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Thế nên, chuyện tách hay không tách cần phân tích thật chặt chẽ, phải có lý lẽ thuyết phục hơn. Đặc biệt phải xem xét tính hợp pháp, hợp lý chứ không thể cứ tách rồi sau đó lại phải giải quyết hệ lụy.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm