Quy định định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GD&ĐT

Ảnh minh họa/internet.
Ảnh minh họa/internet.

Mục đích của quy định này nhằm làm căn cứ để các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị.

Làm căn cứ để các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng thiết bị; quản lý, sử dụng thiết bị.

Theo Thông tư này, tiêu chuẩn thiết bị gồm: Thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ GD&ĐT ban hành;

Thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học theo quy định của Bộ GD&ĐT bao gồm:

Thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú phục vụ cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ và học sinh; thiết bị phục vụ cho công tác thi và tuyển sinh, đánh giá, kiểm định chất lượng;

Máy tính, phương tiện kết nối mạng máy tính, các phần mềm hỗ trợ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học, các thiết bị nghe nhìn, hệ thống bàn, ghế, bảng, tủ/giá, kệ được lắp đặt trong các phòng học và các phòng chức năng bao gồm: Phòng họp, phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, phòng giáo dục nghệ thuật;

Phòng khoa học - công nghệ, phòng tin học, phòng ngoại ngữ, phòng bộ môn, thư viện, phòng đa chức năng, phòng hoạt động đoàn đội, phòng truyền thống, phòng y tế, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập, phòng tư vấn học sinh và nhà đa năng;

Thiết bị vệ sinh trong khu vệ sinh của học sinh; Thiết bị phục vụ cho công tác y tế trường học; Thiết bị, dụng cụ hoạt động thể dục thể thao trường học; Thiết bị phục vụ cho các trường chuyên biệt; Thiết bị khác phục vụ cho các hoạt động dạy và học.

Đối với thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ GD&ĐT ban hành: Căn cứ quy mô học sinh, số lớp và các quy định trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ GD&ĐT ban hành để xác định số lượng, đảm bảo đủ thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học, giáo dục và chăm sóc trẻ trong các cơ sở giáo dục.

Đối với thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học theo quy định của Bộ GD&ĐT, cần căn cứ theo các nguyên tắc sau: Phù hợp với nội dung chương trình và các hoạt động giáo dục; Theo định hướng phát triển của cơ sở giáo dục để đạt được các mức độ đạt chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị trong từng giai đoạn;

Quy mô học sinh, số lớp; Đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học; Nhu cầu sử dụng thực tế; Điều kiện về cơ sở vật chất để lắp đặt, bảo quản và khai thác sử dụng thiết bị.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 20/11/2019.

Đối với các tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị thuộc lĩnh vực GD&ĐT đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, bảo đảm phù hơp với quy định tại Thông tư này thì tiếp tục thực hiện.

Trường hợp không phù hợp với quy định tại Thông tư này thì tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đối với các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện.

Xem chi tiết quy định trong Thông tư TẠI ĐÂY.

Ảnh minh họa/INT

Cuộc chiến nước sạch

GD&TĐ - Liên Hợp Quốc cảnh báo, nguồn nước của thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng do việc tiêu thụ nước vô tội vạ và phát triển quá mức như hiện nay.