Quảng Ninh thí điểm thi tuyển công chức cấp xã tập trung

GD&TĐ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức thí điểm thi tuyển công chức cấp xã theo hình thức thi tập trung ở cấp tỉnh.
Quảng Ninh thí điểm thi tuyển công chức cấp xã tập trung

Theo quy định của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn thì việc thì tuyển công chức cấp xã do UBND cấp huyện tổ chức.

Tuy nhiên, số lượng cần tuyển hàng năm của từng huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh không nhiều (khoảng 10 người/năm). Do vậy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị Thủ tướng được tổ chức thi tuyển công chức cấp xã theo hình thức tập trung ở cấp tỉnh, bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với thực tiễn.

Xét đề nghị của tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng đã đồng ý với đề nghị của tỉnh về việc tổ chức thí điểm thi tuyển công chức cấp xã theo hình thức thi tập trung ở cấp tỉnh.

Thủ tướng lưu ý việc tổ chức thi tuyển cần bảo đảm trách nhiệm của UBND cấp huyện trong việc quản lý công chức cấp xã.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng có đề nghị tương tự về việc tuyển dụng công chức cấp xã và đã được Thủ tướng cho phép thí điểm.