Quảng Bình: Chấn chỉnh các khoản thu năm học 2017-2018

GD&TĐ - Ngày 26/9, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, nếu cơ sở giáo dục nào để xảy ra tình trạng thu một số khoản thu không đúng quy định gây khó khăn không ít cho học sinh, phụ huynh học sinh sẽ xem xét xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ sai phạm...
 Quảng Bình: Chấn chỉnh các khoản thu năm học 2017-2018

Ông Nhân cũng cho biết thêm, trong điều kiện tỉnh Quảng Bình vừa bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 10 năm 2017 gây ra do vậy Sở đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện giãn thời gian thu, thời điểm thu các khoản thu để giảm gánh nặng cho học sinh, phụ huynh học sinh; trước mắt trong thời gian khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, chưa thu các khoản thu chưa thực sự cấp thiết.

Mọi khoản thu chi đã được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình có hướng dẫn số 1660/HD-SGDĐT ngày 19/8/2016 về thực hiện thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục công lập bắt đầu từ năm học 2016-2017.

Bước vào năm học mới, để thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về việc thu nộp các khoản đầu năm học, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện.

 Quảng Bình: Chấn chỉnh các khoản thu năm học 2017-2018 ảnh 1

nghiêm túc Công văn số 9974/VPCP-KGVX ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học; Công văn số 3320/VPUBND-VX ngày 21/9/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc kiểm tra, chấn chỉnh việc thu nộp các khoản thu đầu năm học.

Việc thực hiện việc xã hội hóa phải đảm bảo minh bạch, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của cá nhân, tổ chức tài trợ, đóng góp; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Kế hoạch-Tài chính) các khoản dự kiến thu trong năm học để Sở thẩm định, cho ý kiến mới được phép thực hiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục; không để diễn ra tình trạng lạm thu; xử lý nghiêm đối với các cơ sở giáo dục, người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện trái quy định (Sở GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các trường học trong toàn tỉnh; đề nghị UBND cấp huyện thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GD&ĐT).

Hiệu trưởng các trường học phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ nếu để xảy ra tình trạng lạm thu trong trường học và việc thu chi không đúng quy định của Ban đại diện CMHS.

Kết quả thanh tra, kiểm tra phải được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

Sở GD&ĐT cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thẩm định các khoản thu tại các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc (bao gồm các khoản thu của Ban đại diện CMHS) để đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời hiện tại sẽ chưa thu các khoản thu chưa thực sự cấp thiết trong thời gian khắc phục hậu quả của cơn bão số 10.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Zvecan, phía bắc Kosovo, ngày 30 tháng 5 năm 2023. © Ảnh AP / Marjan Vucetic

NATO sẽ đưa thêm 700 quân tới Kosovo

GD&TĐ - NATO sẽ đưa thêm 700 binh sĩ tới Kosovo, nơi 30 nhân viên an ninh của họ bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình Serbia địa phương.