Quân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90M
Quân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90M
Quân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90M
Quân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90M
Quân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90M
Quân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90M
Quân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90M
Quân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90M
Quân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90M
Quân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90MQuân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90MQuân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90MQuân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90MQuân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90MQuân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90MQuân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90MQuân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90MQuân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90M10

Quân đội Iran bắt đầu nhận hàng loạt xe tăng T-72F tương tự T-90M

GD&TĐ - Cách đây vài ngày, những chiếc xe tăng T-72 hiện đại hóa đã được phát hiện trên một con đường cao tốc của Iran.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thân hình của bạn căng tràn nhựa sống khi bật ra từ đó những chồi non. Ảnh: ĐT

Bền mãi màu hoa

GD&TĐ - Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với bạn chính là… bạn trông rất khác so với tôi tưởng tượng...