Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Phụ cấp thâm niên

GD&TĐ - 23/04/2020, 08:28 GMT+7 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Xin hỏi, trường hợp của tôi có đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp phụ cấp thâm niên trong lương hưu không? Thúy Anh (Hà Nội).

* Trả lời: Theo Khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định số: 14/2020/NĐ-CP ngày 24/1/2020 của Chính phủ “Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu”, có nêu: Đối tượng áp dụng Nghị định này bao gồm: Nhà giáo là giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, phó trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng, nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011 tại các cơ sở giáo dục công lập sau: Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Cơ sở giáo dục đại học; Cơ sở giáo dục thường xuyên; Các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011 tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó được điều động từ các cơ sở giáo dục công lập hoặc tại cơ sở giáo dục bán công do cấp có thẩm quyền chuyển đổi từ cơ sở giáo dục công lập và được xếp lương theo bảng lương của ngạch viên chức ngành Giáo dục.

Theo thư bạn viết, từ năm 1994 đến năm 2006, bạn đã chuyển sang làm công tác thư viện trường học, không còn trực tiếp giảng dạy. Do đó, căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp của bạn không thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số: 14/2020/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm