Phụ cấp đứng lớp và phụ cấp thâm niên nhà giáo

Phụ cấp đứng lớp và phụ cấp thâm niên nhà giáo

Đến năm 2014, tôi có nguyện vọng về làm công tác thư viện ở trường học gần nhà. Năm đầu tôi vẫn được hưởng chế độ đứng lớp bình thường nhưng sau đó thì bị cắt phụ cấp đứng lớp và phụ cấp thâm niên nhà giáo, mặc dù tôi vẫn giữ ngạch lương giáo viên. Xin hỏi như vậy có đúng không? Nguyễn Thị Phương  (ntphuong***@gmail.com).

* Trả lời: Điểm a Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC của liên Bộ gồm, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT, hướng dẫn đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi (hay còn gọi là phụ cấp đứng lớp) là: Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan Nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

Theo Khoản 2 Mục I Thông tư trên, hướng dẫn điều kiện áp dụng là: Đối tượng quy định tại Khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ vào các ngạch viên chức ngành GD-ĐT (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành GD-ĐT.

Về phụ cấp thâm niên nhà giáo, Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ có nêu: Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên là: Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn không còn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp đứng lớp và phụ cấp thâm niên nhà giáo là phù hợp với quy định hiện hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ