Phòng ngừa xâm hại trẻ em, bạo lực học đường: Đồng bộ giải pháp

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Bình Thuận cho biết: Tình trạng xâm hại trẻ em vẫn xảy ra trên cả nước, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho các bậc phụ huynh.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa/INT
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa/INT

Cử tri mong muốn cơ quan chức năng tăng cường hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh (HS) tại các trường học để bảo vệ các em trước nguy cơ bị xâm hại.

Bộ GD&ĐT cho biết: Để phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng xâm hại trẻ em nói chung, bạo lực học đường nói riêng, Bộ GD&ĐT đã và đang thực hiện các giải pháp sau:

Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có kiểm tra và đánh giá các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”, Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” và các văn bản khác.

Ban hành Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT năm 2019 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 và các văn bản khác có liên quan.

Lồng ghép tích hợp nội dung về giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng sống vào các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong môn Giáo dục công dân, Tự nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm và  môn học khác.

Bộ GD&ĐT thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể ở Trung ương và chỉ đạo các sở GD&ĐT phối hợp với sở, ban, ngành, tổ chức ở địa phương trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật; kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho HS.

Thường xuyên chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện. Xây dựng và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, bảo đảm các giá trị cốt lõi: Nhân ái, Tôn trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục đối với người khác, môi trường xung quanh và với chính mình. Phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều kiện, lứa tuổi HS. Tăng cường hoạt động trải nghiệm, thể thao, xã hội để hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất cho HS.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình, phát huy vai trò của gia đình trong quản lý giáo dục HS. Thường xuyên thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình HS về hoạt động của nhà trường, tình hình học tập, rèn luyện, các dấu hiệu bất thường để phối hợp triển khai biện pháp giáo dục HS. Nhà trường hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ HS kiến thức, kỹ năng trong việc đồng hành, giáo dục giúp con tiến bộ.

Nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về đạo đức nhà giáo, tư vấn tâm lý, năng lực kiểm soát cảm xúc cá nhân và kỹ năng ứng xử, giải quyết các tình huống sư phạm.

Chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nhà giáo.