Phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về KHCN

Phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về KHCN

(GD&TĐ) – Ngày 18/5, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ (KHCN) đến năm 2020 với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước mạnh trong một số lĩnh vực KHCN vào năm 2020, rút ngắn khoảng cách về trình độ KHCN của nước ta với khu vực và thế giới.

Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu tới 2015, tỷ trọng đầu tư cho KHCN từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước sẽ được nâng lên gấp 2 lần so với hiện nay. Ảnh: internet
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu tới năm 2015, tỷ trọng đầu tư cho KHCN từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước sẽ được nâng lên gấp 2 lần so với hiện nay. Ảnh: internet

Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2015 đội ngũ cán bộ KHCN Việt Nam có đủ năng lực trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của khu vực và thế giới trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm.

Đến năm 2020, tổ chức KHCN, doanh nghiệp Việt Nam trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm có đủ năng lực hợp tác với các đối tác nước ngoài, tiếp thu, làm chủ, đổi mới và sáng tạo công nghệ. Một số kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm của Việt Nam xác lập được vị trí trong thị trường khu vực và thế giới.

Để đạt được các mục tiêu trên, đề án đề ra nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ KHCN, cán bộ quản lý. Cụ thể, liên kết với các đối tác có tiềm lực mạnh về KHCN của nước ngoài triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong một số lĩnh vực KHCN ưu tiên để hình thành các nhóm, tập thể KHCN mạnh, có thể tổ chức và tham gia các hoạt động KHCN quốc tế.

Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu chung trong khuôn khổ các thỏa thuận song phương, đa phương, khu vực, liên khu vực và quốc tế. Thu hút các chuyên gia, nhà khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài tham gia vào các chương trình, dự án NCKH và phát triển công nghệ và các chương trình đào tạo ĐH, SĐH tại Việt Nam. Tạo điều kiện để cán bộ KHCN tham gia các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quốc tế, các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc, APEC, ASEM, ASEAN, các hiệp hội chuyên ngành khu vực và quốc tế. Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ KH&CN, cán bộ quản lý.

Đề án cũng đề ra nhiệm vụ huy động có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN; tăng cường nguồn lực thông tin phục vụ hội nhập quốc tế về KH&CN; thúc đẩy đổi mới công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao nhằm nâng cao tính cạnh tranh của một số sản phẩm quốc gia, theo đó, sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm, mua bản quyền sáng chế trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm để nghiên cứu, làm chủ, cải tiến và sáng tạo công nghệ mới...; xúc tiến thương mại hóa kết quả NCKH và phát triển công nghệ Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 

Viện Chiến lược và Chính sách KHCN (Bộ KHCN) cho biết, tính đến giữa năm 2010, Việt Nam có gần 1.500 viện, trung tâm nghiên cứu với khoảng 2,6 triệu người tham gia NCKH. Trong đó, có gần 60.000 người trực tiếp làm công tác nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. 

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Việt Nam đã có quan hệ hợp tác KHCN với gần 70 nước, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế, thực hiện hơn 80 hiệp định hợp tác KHCN cấp Chính phủ và Bộ. Việt Nam đang là thành viên của gần 100 tổ chức quốc tế và khu vực về KHCN.

Đan Thảo