NÓNG 247 | Thêm trường đại học tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

GD&TĐ - Mới đây trường Đại học Luật Hà Nội, trường Đại học Nội vụ, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố tăng chỉ tiêu tuyển sinh trong năm nay.