Ninh Bình lập Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 8

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ -Sở GD&ĐT Ninh Bình đã ra quyết định 615 thành lập Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 8 trong Chương trình GDPT 2018.
Giáo dục địa phương - môn học bắt buộc trong CT GDPT 2018.
Giáo dục địa phương - môn học bắt buộc trong CT GDPT 2018.

Theo đó, Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 8 trong Chương trình GDPT 2018 gồm 26 thành viên.

Trong đó Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, ông Đinh Văn Khâm- Trưởng ban; Phó Trưởng ban gồm Trưởng phòng GDTrH; Phó Trưởng phòng GDTrH (Sở GD&ĐT); Cán bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thư ký: Chuyên viên phòng GDTrH (Sở GD&ĐT).

21 ủy viên trong đó 3 giáo viên Ngữ văn; 3 giáo viên Lịch sử; 3 giáo viên Địa lí; 3 giáo viên GDCD; 3 giáo viên Âm nhạc; 3 giáo viên Mỹ thuật; 1 Phó Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường); 2 giáo viên Sinh- Công nghệ.

Thành viên Ban biên soạn có nhiệm vụ biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình lớp 8 đảm bảo tính chính xác, chất lượng, đúng yêu cầu cần đạt chương trình; Thực hiện theo nội dung, lộ trình tại Kế hoạch số 27/KH-SGDĐT của Sở GD&ĐT Ninh Bình, đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ