Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắtNgười dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt

Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt

GD&TĐ - Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của mùa hè năm nay khiến người dân phải tìm đủ mọi cách để chống lại thời tiết này.