Nghệ sĩ Hàn Quốc nào được xem nhiều nhất tại Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Dưới đây là danh sách nghệ sĩ có nhiều lượt xem nhất tại Việt Nam cũng như 10 quốc gia khác nhau khác trên toàn thế giới vào tháng trước.

Một số nghệ sĩ K-Pop đã trở nên vô cùng nổi tiếng trên phạm vi toàn thế giới, nhưng khi bạn nhìn vào từng quốc gia chắc chắn sẽ có khá nhiều sự khác biệt.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng có xu hướng chiếm lĩnh các vị trí hàng đầu ở hầu hết các nơi, nhưng thứ tự thường khá khác nhau và không phải ở quốc gia nào cũng vậy.

Dưới đây là danh sách 5 nghệ sĩ có nhiều lượt xem nhất tại 10 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới vào tháng trước.

1. Hàn Quốc

Nghệ sĩ Hàn Quốc nào được xem nhiều nhất tại Việt Nam? ảnh 1

Nhóm nhạc NewJeans.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng 2/2023 tại Hàn Quốc là NewJeans khi đã có 61,9 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là Younha với 27,0 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là Lim Youngwoong với 25,6 triệu lượt xem, vị trí thứ tư là IU với 23,8 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là BTS với 22,9 triệu lượt xem.

2. Nhật Bản

Nghệ sĩ Hàn Quốc nào được xem nhiều nhất tại Việt Nam? ảnh 2

Nhóm nhạc TWICE.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng 2/2023 tại Nhật Bản là TWICE, nhóm đã có 45,6 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là BTS với 44,9 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là Stray Kids với 26,3 triệu lượt xem, vị trí thứ tư là NewJeans với 20,6 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là SEVENTEEN với 18,1 triệu lượt xem.

3. Hoa Kỳ

Nghệ sĩ Hàn Quốc nào được xem nhiều nhất tại Việt Nam? ảnh 3

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng 2/2023 tại Hoa Kỳ là BTS, nhóm đã có 29,7 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là BLACKPINK với 18,7 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là NewJeans với 14,8 triệu lượt xem, vị trí thứ tư là Stray Kids với 13,7 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là TWICE với 10,5 triệu lượt xem.

4. Vương quốc Anh

Nghệ sĩ Hàn Quốc nào được xem nhiều nhất tại Việt Nam? ảnh 4

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng 2/2023 tại Vương quốc Anh là BTS, nhóm đã có 4,07 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là BLACKPINK với 3,21 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là Stray Kids với 2,08 triệu lượt xem, vị trí thứ tư là NewJeans với 1,67 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là TWICE với 1,39 triệu lượt xem.

5. Việt Nam

Nghệ sĩ Hàn Quốc nào được xem nhiều nhất tại Việt Nam? ảnh 5

Nhóm nhạc BLACKPINK.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng 2/2023 tại Việt Nam là BLACKPINK, nhóm đã có 12,5 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là TXT với 7,32 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là BTS với 6,36 triệu lượt xem, vị trí thứ tư là STAYC với 5,63 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là NewJeans với 5,36 triệu lượt xem.

6. Ấn Độ

Nghệ sĩ Hàn Quốc nào được xem nhiều nhất tại Việt Nam? ảnh 6

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng 2/2023 tại Ấn Độ là BTS, nhóm đã có 35,4 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là BLACKPINK với 30,6 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là THE BOYZ với 8,54 triệu lượt xem, vị trí thứ tư là NewJeans với 8,15 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là TXT với 7,46 triệu lượt xem.

7. Nga

Nghệ sĩ Hàn Quốc nào được xem nhiều nhất tại Việt Nam? ảnh 7

Nhóm nhạc Stray Kids.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng 2/2023 ở Nga là Stray Kids, nhóm đã có 12,5 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là BTS với 11,6 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là BLACKPINK với 11,0 triệu lượt xem, vị trí thứ tư là PSY với 5,93 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là (G)I-DLE với 3,13 triệu lượt xem.

8. Thái Lan

Nghệ sĩ Hàn Quốc nào được xem nhiều nhất tại Việt Nam? ảnh 8

Nhóm nhạc BLACKPINK.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng 2/2023 tại Thái Lan là BLACKPINK, nhóm đã có 24,3 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là NewJeans với 20,0 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là BTS với 12,4 triệu lượt xem, vị trí thứ tư là TREASURE với 4,21 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là TWICE với 4,20 triệu lượt xem.

9. Ukraina

Nghệ sĩ Hàn Quốc nào được xem nhiều nhất tại Việt Nam? ảnh 9

Nhóm nhạc TXT.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng 2 năm 2023 tại Ukraine là TXT, nhóm đã có 3,16 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là BTS với 2,07 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là BLACKPINK với 1,70 triệu lượt xem, vị trí thứ tư là Stray Kids với 1,59 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là PSY với 1,08 triệu lượt xem.

10. Pháp

Nghệ sĩ Hàn Quốc nào được xem nhiều nhất tại Việt Nam? ảnh 10

Nhóm nhạc BLACKPINK.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng 2/2023 tại Pháp là BLACKPINK, nhóm đã có 6,00 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia đó!

Vị trí thứ hai là BTS với 5,31 triệu lượt xem, vị trí thứ ba là Stray Kids với 2,74 triệu lượt xem, vị trí thứ tư là PSY với 1,86 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ năm là TWICE với 1,44 triệu lượt xem.

Ảnh: CNN.

Thông tin mới nhất về bão Mawar

GD&TĐ - Ngày 28/5, cơ quan thời tiết Philippines cho biết bão Mawar (có tên Betty ở Philippines) đã giảm tốc khi đi qua biển nước này.