Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Ngành Y giải bài toán giảm tải cho tuyến trên

Minh Châu - 07/09/2018, 21:52 GMT+7 | Khỏe - Đẹp
Quang cảnh chung của Hội nghịQuang cảnh chung của Hội nghị

Các trạm y tế trực tiếp, gần dân nhất, có nhiệm vụ quản lý sức khỏe cộng đồng, bảo đảm cho mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Trong thời gian qua, các trạm y tế xã nói riêng, mạng lưới y tế cơ sở nói chung đã từng bước được khôi phục, củng cố và phát triển. Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong các nước có mạng lưới y tế cơ sở hoàn chỉnh. Chúng ta đã đổi mới, thống nhất mô hình trung tâm y tế huyện đa chức năng, trực tiếp quản lý trạm y tế xã. Tuy nhiên, người dân chưa tin tưởng vào trạm y tế xã nên thường vượt tuyến không cần thiết, gây nên quá tải ở tuyến trên và lãng phí xã hội; Số lượng và chất lượng dịch vụ còn hạn chế, chưa thực hiện được các dịch vụ theo phân tuyến…

Trao đổi về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh: Để nâng cao chất lượng y tế xã, sở y tế các tỉnh cần rà soát, phân loại các trạm y tế xã theo các tiêu chí quốc gia về y tế xã, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng trạm y tế xã theo 3 vùng để đầu tư và giao nhiệm vụ cho phù hợp, không dàn trải, lãng phí. Huy động các nguồn vốn đầu tư cho y tế cơ sở từ ngân sách địa phương. Các địa phương cần ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách T.Ư hỗ trợ ngân sách địa phương. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ không hoàn lại của EU, Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 và Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách các hệ thống y tế…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm