Nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm

GD&TĐ - Cử tri thành phố Hà Nội đề nghị:

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng có giải pháp nâng cao chất lượng đầu ra với đào tạo sư phạm (SP), đặc biệt với một số trường không chuyên ngành SP nhưng liên kết đào tạo sinh viên chuyên ngành SP.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ ĐH kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT, trong đó quy định rõ các điều kiện bảo đảm chất lượng và yêu cầu với cơ sở chủ trì đào tạo, cơ sở phối hợp đào tạo và cơ sở đặt lớp trong liên kết đào tạo. Quy định này chỉ áp dụng cho hình thức đào tạo vừa làm vừa học, không áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy. Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo, thực hiện  đợt thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm việc liên kết đào tạo trong đó có đào tạo SP được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Bên cạnh việc ban hành quy định về liên kết đào tạo, để bảo đảm chất lượng đầu ra SP, bắt đầu từ năm 2017, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với ngành đào tạo giáo viên được áp dụng ở cả hai phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 hoặc theo kết quả thi THPT quốc gia. Cụ thể: Quy định điểm sàn với những thí sinh sử dụng điểm thi THPT quốc gia, quy định chỉ những học sinh có kết quả học bạ THPT loại khá trở lên mới được xét tuyển vào ngành SP để chất lượng đào tạo giáo viên tốt hơn. 

Năm 2020, Bộ GD&ĐT tiếp tục có hướng dẫn trong tuyển sinh ngành SP khi yêu cầu các trường SP dừng tuyển sinh hệ trung cấp SP; với hệ CĐ SP chỉ được tuyển hệ CĐ mầm non, các ngành CĐ SP khác tạm dừng tuyển sinh. Việc chỉ học sinh khá, giỏi mới được xét tuyển vào ngành SP là để bảo đảm chất lượng đào tạo thì việc hạn chế tuyển sinh ở một số bậc SP là để điều tiết lại nhu cầu tuyển dụng giáo viên của xã hội trong tình hình mới, tránh bị dư thừa, gây lãng phí trong quá trình đào tạo.

Bộ GD&ĐT đang xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở giáo dục ĐH kèm theo một mạng lưới tiêu chuẩn trường SP hiện đại, năng động, tự chủ; sử dụng các tiêu chuẩn này để kiểm định phân tầng xếp hạng các trường SP và sắp xếp lại mạng lưới trường SP một cách khoa học, công bằng, khách quan. Hệ thống trường SP sẽ được hỗ trợ hình thành các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực của ngành SP; chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng với các trường SP; công bố công khai kết quả đánh giá, kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng cùng với những thông tin liên quan đến quá trình đào tạo để người học và xã hội giám sát.

Bộ GD&ĐT cũng tích cực và chủ động phối hợp với Ngân hàng Thế giới triển khai Dự án “Chương trình phát triển các trường SP để nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông” với mục tiêu phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để tăng cường chất lượng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, thông qua phát triển nghề nghiệp theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Dự án sẽ tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến đào tạo SP, gồm: Hỗ trợ nâng cao năng lực và phát huy vai trò của các trường SP nòng cốt trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; tăng cường năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; hỗ trợ trường SP trong hoạt động bồi dưỡng phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ