Năm 2010, công tác dân tộc cần tập trung vào giáo dục và đào tạo nghề

Năm 2010, công tác dân tộc cần tập trung vào giáo dục và đào tạo nghề

Năm 2009, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số địa phương đã tổ chức thành công, tiến hành tổng kết, đánh giá công tác dân tộc trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam, đồng thời tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

Trong bài phát biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá công tác dân tộc trong năm qua đã có những chuyển biến rõ nét và đạt được những kết quả khá toàn diện. Phó Thủ tướng cho rằng, nhận thức của các cấp về công tác dân tộc chưa lúc nào sâu sắc và toàn diện như lúc này. Việc tổ chức, động viên, tôn vinh đồng bào dân tộc được triển khai thực hiện trên diện rộng và có chiều sâu. Đó là nền tảng để năm 2010 sẽ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần đầu tiên. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc cần phải đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc vào cuộc sống, đến tận từng người dân. Cần tăng cường thêm cán bộ làm công tác dân tộc tại các huyện, xã. Phó Thủ tướng cho rằng, hiện nay cả nước có khoảng hơn 13 triệu đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó nhiều người còn gặp khó khăn, đời sống còn nghèo và chưa thể tự vươn lên làm giàu, một số vẫn còn chịu những tác động tiêu cực khác. Tất cả  là do đồng bào các dân tộc thiểu số chưa được tiếp cận nhiều với hệ thống giáo dục, đào tạo.

Do đó, yêu cầu trọng tâm hàng đầu của công tác dân tộc năm 2010 là tập trung vào công tác giáo dục, đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, cần chú trọng đến vấn đề quy hoạch phát triển sản xuất để nâng cao đời sống bà con; trong đó chú trọng thực hiện tốt các chương trình đang triển khai, tổng kết để đánh giá hiệu quả chương trình. Những người làm công tác dân tộc phải tham mưu, phối hợp cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đồng thời bảo tồn và phát triển vốn văn hóa truyền thống của dân tộc từ chữ viết, tiếng nói, âm nhạc, lễ hội

Năm 2010, Uỷ ban Dân tộc sẽ trình Chính phủ các đề án về chính sách Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011 - 2015 và 2020; chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; chính sách đầu tư phát triển kinh tế- xã hội đối với một số dân tộc (La Hủ, Mảng, Cống, Cờ Lao); xây dựng Chương trình hỗ trợ dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người.

Quang Anh

Giá vàng hôm nay giảm trượt ngưỡng

Giá vàng hôm nay giảm trượt ngưỡng

GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (27/9) tiếp đà giảm nhẹ trượt ngưỡng 69 triệu đồng/lượng. Cùng chiều giá vàng thế giới giảm về mốc 1.900 USD/ounce.