Một năm hoạt động hiệu quả của Công đoàn ngành giáo dục Yên Bái

GD&TĐ - Năm học 2019 - 2020 Công đoàn ngành giáo dục Yên Bái đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Đ/c Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT gửi lời động viên các công đoàn viên
Đ/c Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT gửi lời động viên các công đoàn viên

Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, Công đoàn ngành GD tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn của cán bộ, nhà giáo, người lao động. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, Công đoàn ngành đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phát động thi đua, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời nắm bắt tình hình nhà giáo đang công tác tại các trường ngoài công lập bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Công đoàn cơ sở đã tích cực đổi mới phương pháp hoạt động; tham gia thực hiện ngày càng có hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn của Ngành; quan tâm thực hiện tốt việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ tại đơn vị, thực hiện tốt các cuộc vận động hỗ trợ các nhà giáo và người lao động khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Giờ lên lớp của cô trò Trường TH&THCS Hồng Ca 2, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Giờ lên lớp của cô trò Trường TH&THCS Hồng Ca 2, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Chỉ tính riêng trong năm học 2019 – 2020, công đoàn đã thực hiện hỗ trợ cho 1.006 lượt cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp công đoàn thăm hỏi, tặng quà số tiền 201.260.000 đồng. Trong đó Công đoàn ngành hỗ trợ 575 lượt đoàn viên và học sinh số tiền 135.580.000đ); ngoài ra các công đoàn cơ sở còn tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo niềm vui, phấn khởi, khí thế  trong các hoạt động chung của toàn ngành..

Định hướng hoạt động trong năm học 2020 – 2021, Đ/c Nguyễn Thị Tám, chủ tịch CĐNGD Yên Bái cho biết: Các công đoàn cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NGNLĐ. Đặc biệt trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền tới CBNGNLĐ hiểu rõ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Công đoàn cũng yêu cầu các cơ sở tăng cường hoạt động tuyên truyền thực hiện Đề án phát triển Giáo dục mầm non 2015. Tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ NGNLĐ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBNGNLĐ. Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt hội nghị CB,CCVC, hội nghị người lao động.

Trong năm học 2020 – 20201, Công đoàn ngành cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia tích cực  vào quá trình xây dựng các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Kế thừa sức mạnh của tổ chức công đoàn cơ sở, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục.

Đặc biệt, Công đoàn cần tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị; đổi mới phương thức hoạt động, thu hút được CBNGNLĐ; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

Đ/c Vương Văn Bằng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ