rssheader

22/04/2021

Sắp tổ chức triển lãm công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

VK - 25/10/2019, 10:00 GMT+07 | Môi trường
Công nghệ xử lý chất tahir rắn sinh hoạt (Ảnh minh họa) Công nghệ xử lý chất tahir rắn sinh hoạt (Ảnh minh họa)

Mục đích của triển lãm về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm khuyến khích ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn hiện đại, hạn chế tối đa chôn lấp đồng thời kêu gọi nguồn lực đầu tư từ nguồn xã hội hóa.

Tham dự Triển lãm là cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các tổ chức, doanh nghiệp tham gia giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn để các đơn vị khác học hỏi, nhân rộng mô hình, qua đó góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Triển lãm sẽ tập trung giới thiệu sản phẩm các mô hình công nghệ, công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Trang thiết bị, máy móc, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tái chế, sản phẩm sinh thái thân thiện với môi trường.

Được biết, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia triển lãm, ban tổ chức cung cấp miễn phí ít nhất 1 gian hàng tiêu chuẩn 9m2 để doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ của mình.

Công nhân xử lý rác thải (Internet) 

Hiện mỗi ngày, cả nước thải hơn 60.000 tấn chất thải rắn, trong đó có một lượng lớn rác thải nhựa. Tuy nhiên, công tác thu gom và xử lý còn nhiều khó khăn. Tại thành phố, đô thị tỷ lệ thu gom đạt 85%, nông thôn tầm 40% - 55%.

Vùng sâu, vùng xa, tỉ lệ thu gom đạt dưới 10%. Đặc biệt, 71% lượng chất thải rắn sinh hoạt mới dừng ở việc chôn lấp, không hợp vệ sinh, gây ô nhiễm cho môi trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm